Kwaliteitscode voor zelfstandig werkende docenten

Algemene informatie over training en het CRKBO register
Amalia Deekman, NOBTRA coach en trainer te vinden onder de kwaliteitscode voor zelfstandig werkende docenten

Amalia Deekman is zelfstandig werkend trainer en bij het CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat zij in ‘onderaanneming’ trainingen en leertrajecten verzorgt voor instellingen. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Op de website van het CRKBO staat een uitgebreide toelichting over de betekenis van deze registratie.

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?
Amalia Deekman is CRKBO geregistreerd docent

Een CRKBO registratie heeft in sommige gevallen gevolgen voor het BTW tarief. De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen. Lees hier verder over op de website van het CRKBO.

Wil je meer info over (e-)coaching en teamcoaching door ATenD? Gebruik dit formulier en Amalia Deekman neemt contact met je op. Lees ook mijn pagina over het privacybeleid van ATenD.

Ondersteund door Fast Secure Contact Form